[vc_row fullwidth=”yes” img_halfrow=”yes” halfrow_image=”223″ img_columns=”4columns” img_position=”imgleft” css=”.vc_custom_1595775412456{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_class=”side-bg no-padding”][vc_column][quickview photo=”1563″ title=”VỀ CHÚNG TÔI” columns=”4″ height=”522px”]Sau khi đã khẳng định được thương hiệu thiết kế- thi công trong lĩnh vực nội thất. Nội thất Tiến Bộ đã ra đời để mang đến những sản phẩm nội thất khác biệt trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu cuộc sống của người dân ngày càng cao.

Từ ý tưởng mang những nét đẹp tinh tế và hoàn toàn mới lạ đến với không gian sống của người việt, Nội thất Tiến Bộ đã là niềm tin cậy của rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực nội thất.

THÔNG TIN :

Tên công ty : CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TIẾN BỘ

Mã số thuế  : :0900241382

Giám đốc: ông Nguyến Tiến Thành

TRỤ SỞ:

ĐC: Đường 196, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

HOTLINE: 0969 136 888

Website: https://noithattienbo.com

 

 

[/quickview][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1438749369192{padding-top: 90px !important;padding-bottom: 90px !important;background-color: #f5f5f5 !important;}”][vc_column animate=”fadeinup” el_class=”container-4″][vc_empty_space][ot_featured_boxes columns=”3″ titles=”%5B%7B%22title%22%3A%22%20T%E1%BA%A6M%20NH%C3%8CN%22%2C%22desc%22%3A%22TI%E1%BA%BEN%20B%E1%BB%98%20%C4%91%E1%BA%B7t%20m%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20trong%20%205%20n%C4%83m%20n%E1%BB%AFa%20s%E1%BA%BD%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20v%C6%B0%C6%A1n%20l%C3%AAn%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20trong%20nh%E1%BB%AFng%20c%C3%B4ng%20ty%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20v%C3%A0%20thi%20c%C3%B4ng%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc.%5Cn%5CnV%E1%BB%9Bi%20kh%C3%A1t%20khao%20chinh%20ph%E1%BB%A5c%20%C4%91%E1%BB%89nh%20cao%20b%E1%BA%B1ng%20t%C3%ADnh%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%20nh%C6%B0ng%20kh%C3%B4ng%20qu%C3%AAn%20ch%C3%BA%20tr%E1%BB%8Dng%20%C4%91%E1%BA%BFn%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%2C%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m.%20RENZO%20kh%C3%B4ng%20ng%E1%BB%ABng%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%2C%20ph%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BA%A5u%20ho%C3%A0n%20thi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%83%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BA%A7u%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20b%E1%BA%B1ng%20chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.%20Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20lu%C3%B4n%20t%E1%BB%B1%20tin%20v%C3%A0%20ch%E1%BA%AFc%20ch%E1%BA%AFn%20s%E1%BA%BD%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%2C%20%C4%91%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20ng%C3%A0y%20c%C3%A0ng%20cao%20c%E1%BB%A7a%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22GI%C3%81%20TR%E1%BB%8A%20V%C3%80%20S%E1%BB%B0%20KH%C3%81C%20BI%E1%BB%86T%22%2C%22desc%22%3A%22S%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%3A%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20t%E1%BA%ADp%20trung%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20%C4%91%E1%BB%83%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%2C%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20ra%20nh%E1%BB%AFng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%99c%20%C4%91%C3%A1o%20%C3%BD%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20h%E1%BB%AFu%20d%E1%BB%A5ng%2C%20kh%E1%BA%A3%20thi%20v%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20thi%20c%C3%B4ng%20v%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t.%5CnT%E1%BA%ADn%20t%C3%A2m%3A%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20c%C3%B3%20c%C4%83n%20nh%C3%A0%20%C4%91%C3%ADch%20th%E1%BB%B1c%20l%C3%A0%20l%C3%BD%20do%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20sinh%20ra.%5CnCh%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%3A%20%C4%91%E1%BB%83%20song%20song%20v%E1%BB%9Bi%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%2C%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%20tr%E1%BB%8Dn%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20d%C3%A0nh%20cho%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng.%5CnS%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ch%C3%ADnh%3A%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%2C%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20v%C3%A0%20thi%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A5t%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%2C%20chung%20c%C6%B0%2C%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%2C%20bi%E1%BB%87t%20th%E1%BB%B1%2C%E2%80%A6%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22CH%E1%BA%A4T%20L%C6%AF%E1%BB%A2NG%20D%E1%BB%8ACH%20V%E1%BB%A4%22%2C%22desc%22%3A%22-%20Lu%C3%B4n%20c%E1%BA%A3i%20ti%E1%BA%BFn%20c%C3%A1c%20kh%C3%A2u%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%2C%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20nguy%C3%AAn%20li%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BA%A7u%20v%C3%A0o.%5Cn-%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C3%A2m%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20lu%C3%B4n%20l%E1%BA%AFng%20nghe%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BB%83%20t%E1%BA%A1o%20ra%20nh%E1%BB%AFng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20th%E1%BB%8Fa%20m%C3%A3n%20m%E1%BB%8Di%20nhu%20c%E1%BA%A7u%2C%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20quy%20tr%C3%ACnh%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%2C%20theo%20d%C3%B5i%20v%C3%A0%20thu%20th%E1%BA%ADp%2C%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20th%C3%B4ng%20tin%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20th%C3%B4ng%20qua%20c%C3%A1c%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%2C%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%2C%20%E2%80%A6%5Cn-%20Ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%A5c%20n%C3%A2ng%20cao%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C3%A0%20t%C3%ADnh%20th%E1%BA%A9m%20m%E1%BB%B9%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%2C%20n%C3%A2ng%20cao%20n%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20c%E1%BA%A1nh%20tranh%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20to%C3%A0n%20di%E1%BB%87n%20nh%E1%BA%A5t.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”2042,2046,2045,2044″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1495705952142{padding-top: 90px !important;padding-bottom: 90px !important;background-image: url(https://renzo.vn/wp-content/uploads/2015/10/bg-3.jpg?id=815) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”text-light bg-fixed”][vc_column animate=”fadeinup”][heading text=”KHÁCH HÀNG ĐANG NÓI VỀ CHÚNG TÔI” tag=”h1″ align=”center” color=”#ffffff”][line_solid icon=”circle”][/vc_column][vc_column][testslide visible=”2″ number=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=”yes” css=”.vc_custom_1442204580531{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” el_class=”call-to-action bg-color text-center”][vc_column] [/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *